Sprawdź swój koszyk
Vega Kawecki | Vega Kawecki
Instrukcja bezpiecznej obsługi i montażu Punktów Mocujących
 
2016-11-29
Instrukcja bezpiecznej obsługi i montażu Punktów Mocujących

PUNKT MOCUJĄCY

 

OSTRZEŻENIE !

- ładunek może się wysunąć lub spaść jeżeli nie będą przestrzegane prawidłowe procedury podnoszenia ładunków

- spadający ładunek może spowodować poważne urazy, a nawet  śmierć

- prawidłowy moment dokręcenia śrub Punktów Mocujących podany jest w Tabeli nr 1 dla normy 8-211

- czytaj uważnie oraz przestrzegaj wszystkich instrukcji oraz dodatkowych informacji

- nie używaj z uszkodzonymi zawiesiami

- jako części zamienne używaj tylko oryginalnych punktów YOKE

 

Bezpieczeństwo podczas montażu Punktów Mocujących

- dobierz odpowiedni Punkt Mocujący, którego DOR nie będzie mniejszy od ciężaru podnoszonego ładunku

- miejsce montażu musi być nawiercone oraz nagwintowane. Głębokość otworu musi wynosić długość śruby danego Punktu Mocującego, plus minimum połowę danej długości. Maksymalny ładunek oraz wymagany moment dokręcenia śrub jest w Tabeli nr 1

- Kołnierz tulei musi bezpośrednio przylegać do elementu, na którym zamontowano Punkt Mocujących

- Nie wolno używać podkładek pomiędzy Punktem Mocującym, a podnoszonym elementem

- Zawsze używaj odpowiednich urządzeń podnoszących dla Punktów Mocujących

- Podnosząc ładunek upewnij się, że przyrząd do podnoszenia luźno wchodzi w ucho zaczepu Punktu Mocującego. Rys.1

- Użyj niepełnego ładunku aby sprawdzić rotację oraz sprawność Punktu Mocującego. Punkt Mocujący powinien swobodnie poruszać się i nie zawadzać o powierzchnię, do której jest przymocowany.

Przegląd Punktu Mocującego

- Zawsze przed użyciem sprawdź stan Punktu Mocującego

- Rób regularnie przeglądy elementów Punktu Mocującego.

- Nigdy nie używaj Punktów Mocujących z oznakami korozji, dużego zużycia czy uszkodzeniami.

- Nigdy nie używaj Punktów Mocujących, w których ucho zaczepu jest zgięte lub rozciągnięte.

- Zawsze sprawdź czy otwór montażowy jest czysty, dobrze nagwintowany i ma wymagany rozmiar.

- Przed użytkiem sprawdź czy śruba Punktu Mocującego jest odpowiednio dokręcona używając klucza dynamometrycznego.

- Zawsze upewniaj się czy pomiędzy Punktem Mocującym, a powierzchnią montażu  nie ma żadnych podkładek, jeśli są – usuń je.

- Zawsze sprawdź czy Punkt Mocujący porusza się swobodnie o 360 st. Wokół własnej osi oraz o 90 st. Na uchu zaczepu.

- Zawsze upewnij się czy Punkt Mocujący dokładnie przylega do mocowanej powierzchni. Upewnij się czy w miejscu montażu Punkt Mocujący będzie się swobodnie poruszał.

Bezpieczeństwo podczas obsługi

- Nigdy nie przeciążaj Punktów Mocujących

- Używaj zawiesi dwu-cięgnowych lub więcej, upewnij się że siły są równo rozłożone, oraz czy zawiesie jest odpowiedniej wielkości do użytku z Punktem Mocującym.

- Zgodnie z DIN/EN śruby Punktów Mocujących mają inny DOR w stosunku do różnych temperatur :

 1
5
3
4
Excel logo
NEWSLETTER
Facebook